Świąteczne spotkanie działaczy opozycji antykomunistycznej z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów


15 grudnia br. w centrum konferencyjnym fundacji Nowe Horyzonty odbyło się spotkanie świąteczne działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych z szefem Urzędu do Spraw Kombatantow i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem. Minister wręczył zasłużonym działaczom medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Zofia Romaszewska, Antoni Macierewicz, Seweryn Jaworski i wielu innych zasłużonych działaczy antykomunistycznej opozycji.

Spotkanie miało część oficjalną podczas której głos zabrał minister Kasprzyk. W tej części, honorowemu kapelanowi „Solidarności” regionu Mazowsze – ks. Janowi Sikorskiemu minister Kasprzyk przekazał decyzję o potwierdzeniu uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej.

– Państwo jesteście prawdziwymi spadkobiercami tych wcześniejszych pokoleń, które musiały bić się z bronią w ręku o wolność, poczynając od Konfederacji Barskiej, a kończąc na powstaniu antykomunistycznym Żołnierzy Niezłomnych. Państwo byliście tym kolejnym pokoleniem, które już bezorężnie, ale biło się o to samo: o niepodległość i wolność. Pragniemy wam za to bardzo serdecznie podziękować – zwrócił się do przybyłych minister Kasprzyk.

Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Spotkanie było świetną okazją do wspomnień, nawiązania kontaktów, rozmów o działalności antykomunistycznej, ale także okazją do refleksji o Polsce i planach na przyszłość.


Grupa Medialna Gruszka to niezależna platforma medialna. Wspieramy szeroko rozumianą formułę niezależnego dziennikarstwa. Zapraszamy do zespołu dziennikarzy, których cechuje daleko posunięta niezależność poglądów i chęć pozostania niezależnym medialnie. Platformę GMG chcemy uczynić nośnikiem informacji raczej niż jej recenzentem. W realizacji projektu nie mamy ambicji do oceny poglądów, wydarzeń, czy intencji autora. Interesuje nas rejestracja faktu czy wydarzenia i komentarza jego uczestnika.


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.