Piotr Żeglarski

Królewski poker Kaczyńskiego czy wpadka przy pracy?

Czyli jak sprawić by opozycja mówiła wspólnym głosem

02 Luty 2022


1 lutego, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy przegrał głosowanie nad projektem ważnej ustawy sejmowej. Ważnej, bo zawartość projektu wprawia w osłupienie nie tylko codziennego obserwatora działalności Sejmu ale musi niepokoić każdego Polaka. Projekt dotyczy pandemii covida i jak mamy sobie z nią radzić. Nosi tytuł: O szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19.


Już wcześniej Komisja Zdrowia zaopiniowała negatywnie projekt ustawy, więc było wiadomo, że może być problem z większością na sali plenarnej. Ale problemem jest także zdrowy rozsądek autorów projektu ustawy. Czytamy w nim miedzy innymi:

Art. 4. |. Pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy, o którym mowa wart. 3 ust. I, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu COVID-19, wniosek o wszczęcie

postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2.


Czy ta przegrana to przełomowa chwilą jeszcze nie wiemy. W Sejmie, posłowie nazywali projekt ustawy bardzo różnie – druk 1981,

#LexKonfident, LexKaczyński a czasem nawet #LexGłupota …


Oczywiście historycznym momentem nie jest to, że partia PiS przegrała głosowanie. To się już zdarzało. Jednak w przypadku tej przegranej głos zabrał sam Prezes Jarosław Kaczyński – wicepremier, więc z urzędu głos w debacie może zabrać w każdej chwili. Zwracając się do przewodniczącego PO Borysa Budki powiedział:


„/../ Otóż przypominam panu dwie, wydawałoby się, oczywiste, chociaż w tej części Izby nieoczywiste, zasady, które są uwzględnione w tym projekcie. Po pierwsze, lekarze zawsze, a już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tę granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie, innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie. I wreszcie, po trzecie, z wolnością łączy się odpowiedzialność. I to też jest uwzględnione. Szanowni Państwo! Rozumiem, że opozycja totalną myśi ltotalnie. Ale czy nie myśli głupio?”


I w drugim wystąpieniu parę minut później:


„/../ możliwość egzekwowania różnego rodzaju zobowiązań, przypominam: maseczki na ulicach czy nawet w pomieszczeniach, jest z różnych względów, nie ma czasu ich w tej chwili omawiać, łagodnie mówiąc, ograniczona ,Jakby pan, zamiast być po lewej stronie, był po właściwej i chciał budować nowe, mocne państwo, to mógłby pan to mówić… …a tak, wybaczy pan, jest to po prostu bardzo nieodpowiedzialna propaganda. Jeżeli chodzi o pana posła Nitrasa, to rzeczywiście: do lekarza.”


Prezes oczywiście swoimi wystąpieniami, jak i osobą uwiarygadniał potrzebę wprowadzenia powyższego projektu ustawy. Lekceważył próby przerwania swojej wypowiedzi przez opozycję w postaci mało kulturalnych wtrętów posła Nitrasa. Mówił, że projekt przychodzi w momencie realnej potrzeby wsparcia służby zdrowia konkretnymi rozwiązaniami systemowymi.


Rozwiązania systemowe od początku epidemii koronawirusa sygnalizował Rząd RP za pomocą różnorakich akcji, których twarzami stawali się konkretni Ministrowie Szumowski, Dworczyk, Niedzielski czy ostatecznie Premier Mateusz Morawiecki. Niestety, realia pokazały (co podkreślała opozycja z całej strony), że rozwiązania te przyniosły straszliwe żniwa w postaci setek tysięcy ofiar.


Głosowanie nr 134/47 zostało przez Kaczynskiego przegrane. Na posiedzeniu Sejmu dnia 01-02-2022 r. o godz. 20:09:44: Pkt. 26,

sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy “O szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19” (druki nr 1981 i 1983) głosowanie nad wnioskiem komisji o odrzucenie projektu ustawy: Głosowało – 442 posłów Za – 253 Przeciw – 152 Wstrzymało się – 37 Nie głosowało – 18


Pełen sukces opozycji! W Sejmie obserwujemy dużo radości, za kuluarami momentalnie potworzyły się obozy, by świętować porażkę rządu i sukces opozycji. W wybuchu radości I ad-hoc tworzących się grupach często brali również udział posłowie z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości – część tak zwanych antyszczepionkowców. Historyczna chwilą, kiedy to po raz pierwszy pojawiło się zwątpienie w szeregach

Zjednoczonej Prawicy i po raz pierwszy realnie jest możliwe by, votum nieufności wobec Rządu Mateusza Morawieckiego osiągnęło skutek.


Jednakże przypomnieć należy, że Prezes Jarosław Kaczynski to nie młokos polityczny. Czy popełnił błąd? Czy może to celowe zagranie? W dobie kiedy sondaże polityczne dla Prawa i Sprawiedliwości nie są życzliwe a Koalicja Obywatelska goni, czy Prezes pozwoliłby sobie na błąd? Czy moze zabrakło wyczucia nastrojów? Czy może Kaczynski doprowadził do głosowania celowo?


Wskazać należy wcześniejsze wystąpienia Marszałka Terleckiego, który to zapowiadał, że nie będzie partyjnej dyscypliny w tym głosowaniu! Z obserwacji rozmów, spotkań i narad w kuluarach wynika, że tym razem tak nie jest. Kaczynski przelicytował. Narastające nastroje antyobostrzeniowe czy przeciw obowiązkom szczepieniom w Polsce oraz zmieniająca się sytuacja w krajach wysoko zaszczepionych powoduje że dochodzi do masowych protestów przeciwników obowiązkowych szczepień. A to wymusza zmianę strategi w postępowaniu

rządów wielu krajów.


Rząd przedstawia rozwiązanie, którego opozycja już solidarnie nie chce przyjąć. W Sejmie daje się zauważyć, że rząd PiS doskonale zdaje sobie sprawę, że z absurdami przepisów obostrzeń zabrnął za daleko. Wycofać się nie będzie łatwo. Na tym samym posiedzeniu Sejmu Minister Czarnek wskazuje:


„/../podstawową przyczyną tych śmierci [na COVID-19 – przyp. Gruszka] jest przede wszystkim niedobór w służbie zdrowia… Niedobór kadr lekarskich i pielęgniarskich. 60 tys. wakatów wśród lekarzy. Niedobory, na które cierpią również lekarze. Wie pan, kto do tego doprowadził? Te 60 tys. wakatów to są wasze, Lewicy zaniedbania przez szereg lat. I dopiero my, po pierwsze, zwiększyliśmy liczbę studentów na medycynie, po drugie, niedawno, również przy waszym sprzeciwie, stworzyliśmy możliwość tworzenia kierunków lekarskich na uczelniach innych niż medyczne /../ „


Ani słowa o zaniechaniach leczenia, możliwego przecież bo udowodnił to dr. Bodnar.


Prezes otrzymał listę posłów, którzy nie zagłosowali zgodnie z linią partii więc na tacy ma listę oponentów Zjednoczonej Prawicy.

Z czym się to będzie wiązało? Pewnie z wykluczeniem ich z mediów publicznych bo do TVN czy Polsatu i tak ich nie zaproszą. Jednak ziarno niepewności zostało zasiane i w kuluarach Sejmu daje sie to odczuć. Prezes jest dobrym politycznym graczem – doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka, że votum nieufności może zostać przegłosowane, a większość wcale nie jest taka pewna.


Ryzykowna gra, która może przynieść ciekawe efekty… Obyśmy tylko nie czekali na te efekty zbyt długo. Szkoda, że stawką w tej grze jest również życie Polaków moje i twoje, bo dziś służba zdrowia w Polsce jest jedynie mirażem.


Piotr Żeglarski – jest korespondentem portalu gruszka.com w Sejmie RP.


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.