Piotr Żeglarski – Komentarz w kuluarach Sejmu RP

Podatek od YouTube, inwigilacja NIK i wotum nieufności

Czyli Konfederacja w politycznym natarciu

14 luty 2022


Konfederacja pozostaje w politycznym natarciu i zdaje się mówić głosem bardzo wielu Polaków, którzy często z desperacja poszukują nowego miejsca w życiu, nowej formy prowadzenia własnego biznesu a czasem wyjazdu z kraju. Tematów dostarcza konfederatom zarówno rząd jak i inne ugrupowania polityczne których elity zdają się zapominać, że wobec swojego elektoratu pełnią rolę służebną. Pogłębiająca się przepaść między politykami a tymi którzy na nich głosowali to doskonała recepta na znaczące przetasowania na polskiej scenie politycznej.


Czyżby podatek od YouTube?

Jest takie przekonanie wśród wielu posłów w kuluarach sejmowych, że Rząd Mateusza Morawieckiego wkracza na wojnę, tym razem z ludźmi którzy wykorzystują YouTube. Dlaczego?. Otóż chodzi o podatek 1,5% na PISF czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej. Podatek ten znany jest także pod nazwą „podatku od VOD” [VOD – Video on Demand (Wideo na Życzenie) – przyp GMG]. Został wprowadzony ustawą z 14 mają 2020 roku jako jeden z licznych przepisów przeciwdziałania covid-19. Podatek ten był już pobierany jednak wyłącznie od VOD zaś twórców na popularnej platformie YouTube pozostawal na razie z boku zainteresowan.


11 sierpnia 2021 r wprowadzona nowelizacja, która nakłada obowiązek rejestrowania podmiotów dostarczających audiowizualną usługę na żądanie. Jednakże na początku roku Krajową Rada Radiofonii i Telewizji wydała interpretację, że podmiotem dostarczającym

audiowizualną usługę medialną na żądanie” to nie tylko VOD (na przykład Netflix, HBO czy Amazon), ale również twórcy, którzy tworzą na platformach takich jak YouTube – co z tego wynika? Mianowicie to, że należy się zarejestrować i opłacać podatek od VOD. Nie chodzi o wiec o wolność słowa w Internecie. Jesli ktos umiesci na YouTube swoj film, staje sie podmiotem dostarcząjacym Wideo na Żądanie.


NIK inwigilowany przez Rząd?


7 lutego odbyła się Konferencja w Najwyższej Izbie Kontroli. Dowiadujemy się z niej, że doszło do ponad 7 tysięcy cyberataków na 500

urządzeń należących do przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Eksperci z NIK dokonując analizy danych z Citizen Lab i stwierdzili, że mogło dojść do zainfekowania programem Pegasus trzech urządzeń bliskich współpracowników Mariana Banasia, prezesa tej instytucji, w tym również jego syna Jakuba Banasia. Zanotowano, że największą aktywność inwigilacji można było zaobserwować w trakcie wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP, kontroli Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, zmian Kadrowych w NIK a nawet w czasie kolegium NIK na temat planu kontroli na rok 2020 r .


Wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia


8 lutego 2022 r. Konfederacja przedstawiła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Adama Niedzielskiego. Przedstawiciele Konfederacji przedstawili projekt wniosku w dniu 8 lutego 2022 r a w dniu następnym przedstawili jedenaście podpisów posłów swojego koła poselskiego – zachęcily pozostałe opcję opozycyjne by poparły ten wniosek. Sam wniosek o wotum nieufności uzasadnili tym, że Minister Zdrowia będąc „koordynatorem” walki z koronawirusem powziął wiele działań i zarządził wiele restrykcji, które w efekcie nie przyniosły żadnych efektów pozytywnych z punktu widzenia walki z pandemią. W uzasadnieniu pisma politycy wskazali, że wprowadzenie lockdownu oraz nachalne nagabywanie społeczeństwa do szczepienia wraz z wprowadzeniem systemu segregacji sanitarnej odbiło się negatywnie zarówno na gospodarce jak i jakości życia społecznego. Straty z tego tytułu oszacowano na blisko 200 miliardów złotych, zaś ilość nadmiarowych zgonów w trakcie trwania pandemii na około 180 tys. W uzasadnieniu wyczytać można o nieefektywnej kampanii zachęcającej do szczepień pt. #SzczepimySię, podejrzanych związków przedstawicieli Rady Medycznej z firmami farmaceutycznymi. W ramach tych działań niewypałem ustawodawczym okazały się projekty ustaw o Funduszu Kompensacyjnym czy tak zwany projekt ustawy Hoca wprowadzający konfrontacyjne formy dzielenia społeczeństwa i jego antagonizowania.


Prezydencki projekt nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym


Prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W kuluarach Sejmu daje się zauważyć poważne wątpliwości co do celów tej nowelizacji. Wśród konfederatów ale nie tylko bo także posłów Solidarnej Polski panuje przekonanie, że nowelizacja ustawy to dalsze pogłębianie zależności naszego kraju od Unii Europejskiej i utrata suwerenności kraju choć oficjalnie celem nowelizacji ma być załagodzenia sporu o praworządność, nie zaś nie próba systematycznej poprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Projekt ten niestety nie ma na celu uzdrowienia systemu kontroli dyscyplinarnej sędziów, za to niesie ogromne ryzyko paraliżu całego wymiaru sprawiedliwości.

Proponowane zmiany w wyborze do składu Izby Dyscyplinarnej to w rzeczywistości kosmetyka – sędziowie w dalszym ciągu będą podlegać osądowi innych sędziów z wyłączeniem czynnika społecznego. Dodatkowo, obecni sędziowie izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dostaną możliwość pobierania pełnego wynagrodzenia do 65 roku życia. Projekt zakłada pełne usankcjonowanie orzeczeń wydawanych przez sędziów, których powołanie jest kwestionowane przez niektóre środowiska z uwagi na skład i sposób

obsadzania Krajowej Rady Sądownictwa.


Nowelizacja zakłada wprowadzona możliwości „badania spełnienia przez sędziego /../ wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu”. A to może w istocie prowadzić do paraliżu wymiaru sprawiedliwości na każdym szczeblu, zarówno Sądu Najwyższego jak i sądów rejonowych, okręgowych. Uderzy to oczywiście najbardziej w obywateli, gdyż sądy staną się jeszcze mniej wydolne, a terminy oczekiwania na rozprawy w sądach dodatkowo się jeszcze wydłużą. Wielu posłów z różnych stron politycznego spektrum w Sejmie ocenia, że jest to jedynie próba zadowolenia przedstawicielstwa UE.


Ustawa o powrocie do normalności.


9 lutego Konfederacja przedstawiła projekt powrotu do normalności. Na konferencji prasowej w Sejmie RP przedstawiono projekt zakładający powrót do normalności po pandemii Covid-19. Ustawa ta miałaby wprowadzać:

• bezwzględny zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym że względu na przyjęcie lub nie szczepionki na COVID-19.

• zakaz wprowadzania wymogu ujawniania informacji w celu udziału w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., a także uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług.

• zakaz wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług.


W kwestii pracodawców:

• pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego wkierunku SARS-CoV-2

• pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tympracodawcom informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19;

• przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą nie będzie mógł żądać od osoby, na rzecz której działalność gospodarczą jest wykonywana podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

• przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą nie będzie mógł żądać od osoby, na rzecz której działalność gospodarczą jest wykonywana informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19 projekt również dokonuje istotnych zmian w kodeksie pracy niedopuszczalna była jakąkolwiek dyskryminacja

w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, także że względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19;

• pracownicy byli równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych także bez względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19;

• pracodawca był obowiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu także że względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się

przeciwko COVID-19.


W rozporządzeniach tych nie będzie można już ustanowić:

• czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

• czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

• nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach.


Powyższy projekt Konfederacji to ważny projekt bo daje Polakom szansę na powrót do normalności nie tylko w wymiarze funkcjonowania państwa, ale zdolności jego obywateli do rzetelnego zmierzenia się z traumą kryzysu spowodowanego wirusem covid-19. A ten wysiłek trudno przecenić.


Piotr Żeglarski – jest korespondentem portalu gruszka.com w Sejmie RP.


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.