Dlaczego Putin nie zjednoczył PolakówEuroposłanka Janina Ochojska opowiedziała się – i to właśnie w Parlamencie Europejskim – za równoprawnym traktowaniem uchodźców z granic

ukraińskiej i białoruskiej. Ni mniej ni więcej: tych pierwszych, fałszywych jak wiadomo, podesłał nam podstępnie białoruski dyktator łamiący w kraju wszelkie zasady demokracji i prawa człowieka Aleksander Łukaszenka, zarazem najlepszy sojusznik Władimira Putina. Ci drudzy zaś uciekli przed agresją wojsk rosyjskich i działaniami wojennymi burzącymi ich domy. Eurodeputowana ubolewa, że  Polska  preferuje uchodźców bliskich kulturowo, jakby było w tym coś nagannego. 

 W przestrzeni publicznej aż gęsto od apeli o porzucenie swarów i zgodne współdziałanie, ale jak widać z wypowiedzi celebrytki i charytatywnej skandalistki, rezonansu nie znajdują. 

Żadna to jednak tragedia. Skoro tak chętnie odwołujemy się do 1920 roku – warto przypomnieć, że pomimo bolszewickiego zagrożenia, nie ustało wówczas działanie mechanizmów demokratycznych.  Zgodnie z nimi premierem został chłopski lider Wincenty Witos a jego zastępcą socjalista Ignacy Daszyński. Polska uznawana przez obywateli za ich własne państwo, pokonała więc w krytycznej sytuacji armię, która nie wiedziała, o co walczy. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski nie kazał rozstrzelać ks. Adamskiego, chociaż ten publicznie zarzuciłmu zdradę. Za to wiodący bolszewickie hufce na Warszawę Michaił Tuchaczewski w kilkanaście lat później został rozstrzelany na rozkaz Józefa Stalina przy czym nikt gonawet nie żałował.

Zwycięzca znad Wieprza, Wisły i Niemna, spod Warszawy i Radzymina Józef Piłsudski zmarł w piętnaście lat po tym triumfie we własnym

łóżku otaczany powszechną czcią i podziwem. Ta różnica obrazuje sens warszawskiego zwycięstwa jako triumfu państwa obywatelskiego nad dyktatorskim. Za to nas cenią w świecie. Istota tego doświadczenia powróciła po 60-70 latach w postaci pokojowej rewolucji Solidarności.

O tym z kolei zapominają rządzący, wprowadzając do ustaw

antykryzysowych zasadę bezkarności urzędniczej. Znamy ją już z niesławnych regulacji dotyczących walki z pandemią koronawirusa i pamiętamy, jak rzutowały na praktykę. Rozpasanie biurokratów nie przyczyniło się jeszcze do likwidacji żadnego zagrożenia: epidemiologicznego ani wojennego.

Zaś pogląd, że wobec powagi sytuacji na Ukrainie mamy się z dnia na dzień wyrzec różnicy zdań – najłatwiej zbić zapytaniem czym w takim razie odróżnimy się odtych, co posyłają dziś tanki na Kijów i Charków.

Jak wiemy z historii, sternicy państwa polskiego w 1939 r. przekonywali na sławetnych plakatach, że jesteśmy „silni, zwarci, gotowi”. Niestety, w odróżnieniu od wspomnianego już Witosa, bohatera nie tylko chłopskiego ale narodowego z 1920 r. – jego odpowiednik w premierowskim fotelu w 1939 r. Felicjan Sławoj-Składkowski przeszedł do historii wyłącznie jako promotor upowszechniania ustępów na wsi do dziś nazywanych od jego nazwiska. Powracających do kraju Witosa czy Wojciecha Korfantego, gotowych służyć Polsce, sanacja wsadzała za kraty, sama zaś uciekła sromotnie szosą na Zaleszczyki.       

 

Wkrótce Winston Churchill, który z Kanału La Manche uczynił skuteczny szaniec przeciw hitlerowskiej nawale, w czym dopomogli mu polscy lotnicy z Dywizjonu 303 oraz emigracyjny rząd francuski gen. Charlesa de Gaulle’a, wyraził się w pamiętny sposób, że demokracja ma wprawdzie same wady, ale nikt niczego lepszego nie wymyślił. Warto uwierzyć jej skutecznemu obrońcy. Podobnie jak temu, co pierwszy powiedział: różnić się pięknie. Nie był nim Churchill, może raczej ktoś z przywódców rewolucji francuskiej. Nawet Chińczycy wzywali w krótkim okresie poprzedzającym potworności wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej, by rozkwitało sto kwiatów. I w czasach najgorszego terroru pamięć o tym nie przepadła, czego dowodzą późniejsze sukcesy technologii i logistyki „państwa środka”. Z naszej kultury z kolei wywodzi się słynne powiedzenie, że Rzeczpospolita silna jest nie rządem wcale, lecz prawem. Pamiętamy też, co mówił o demokracji Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Sejmie.  


Jeśli ceną za to, że na pierwszy rzut oka różnimy się od państwa kierowanego przez Władimira Putina, posyłającego zagony pancerne i rakiety przeciw ludności cywilnej ma być konieczność wysłuchiwania ględzenia Ochojskiej lub złoszczenia się na gwarancje urzędniczej bezkarności gwarantowane przez pisowskich biurokratów ich partyjnym i korporacyjnym kolegom – to warto ten koszt ponieść. Choćby po to, by nie zatracić przekonania, że to my mamy rację. A nie ci, co wygnali z mieszkań uchodźców, których dziś przyjmujemy w naszych domach. Tak, to prawda, goście są nam bliscy kulturowo, co w swej paplaninie wypomina Polakom eurodeputowana (gaża: ok. 50 tys zł miesięcznie). Bo im i nam bliskie są zasady wolności i solidarności. Pojmuje to zapewne cały świat, współczujący naszym gościom i potępiający tych, co ich z domów wypędzili. Z wyjątkiem być może zawodowych działaczy charytatywnych i biurokratów. Zapewne oni też to zrozumieją. Na samym końcu. Oby pomyślnym. 


Łukasz Perzyna – dziennikarz PNP 24.PL, „Opinii” oraz „Samorządności” i portalu wio.waw.pl. Autor filmu o Aleksandrze Kwaśniewskim (emisja TVP1 w 2006 r.) oraz jedenastu książek o polityce i historii najnowszej, w tym biografii Andrzeja Ostoi-Owsianego. Pracował dla wydawanej poza cenzurą prasy KPN („Orzeł Biały”) i Regionu Świętokrzyskiego Solidarności („Nurt”, „Ulotka Świętokrzyska”), a w nowej Polsce w „Obserwatorze” i „Wiadomościach TVP” oraz „Gazecie Wyborczej”, „Obserwatorze Codziennym”, „Sztandarze”, „Życiu” i kwartalniku „InGreen”. Absolwent warszawskiego Liceum Batorego i polonistyki UW, studiował również dziennikarstwo.


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.