Upadek imperium

Czy Chiny powstrzymają bankructwo Rosji 15 kwietnia 2022?


Amerykański bank inwestycyjny Morgan-Stanley opublikował raport z którego wynika, że jeśli wojna na Ukrainie potrwa dłużej, Rosja ogłosi bankructwo 15 kwietnia 2022. O tym dlaczego w tym dniu za chwilę. Rosja straciła wpływy ze sprzedaży surowców, wojna na Ukrainie kosztuje kraj miliardy dolarów a sankcje gospodarcze spowodowały zamknięcie giełdy w Moskwie. Wszystkiemu towarzyszy niespotykany we współczesnym świecie upadek waluty.

Federacja Rosyjska straciła możliwość dysponowania rezerwą finansową na sumę 600 mld. dolarów rezerw finansowych bo te obecne były na rynkach finansowych świata, w tym azjatyckich a to ważne. Bank Centralny Chińskiej Republiki Ludowej zatrzymał bowiem jakiekolwiek transakcje finansowe z Rosją.

Ważnym jest fakt, że zobowiązania finansowe Rosja zaciągała

ze światem zewnętrznym w rublach a ten jest dziś niewiele wart – rynek FOREX w dniu dzisiejszym pokazywał, że za jednego dolara maklerzy musieli dzisiaj zaplacic az 350 rubli. Oznacza to ponad 40% spadek wartości rubla a także, że kredyty zaciągane przez Rosję kosztują ten kraj dwu/trzykrotnie więcej niż dzień przed agresją na Ukrainę.

15 marca mijają terminy spłat odsetek od rosyjskich obligacji państwowych. Te z kolei zostały wyemitowane w dolarach. Federacja Rosyjska nie ma pieniędzy na spłatę tychże odsetek. Tego dnia Rosja poprosi więc o tak zwany ’grace period’ czyli odroczenie spłat na pewien okres. Odroczenie spłat może być jednak nie dłuższe niż 30 dni. Co więcej, w tym czasie odsetki te powiększą jeszcze bardziej monstrualny na dziś dług Rosji.

To oznacza, że 15 kwietnia kraj stanie się niewypłacalny i załamie się jego system finansowy. To doprowadzi do bankructwa Rosji. Sytuację kraju pogorszy dodatkowo fakt, że wszystkie jego aktywa poza granicami staną się obiektem licytacji.

Jestem informatykiem który ponad 25 lat pracowal wyłącznie dla banków inwestycyjnych, takich jak Goldman-Sachs, JPMorgan czy wspomniany wcześniej Morgan Stanley. Specjalizuję się w budowaniu dużych systemów informatycznych do zarządzania w tych bankach ryzykiem finansowym, zarówno rynkowym jak i kredytowym. Wiem, że największe banki inwestycyjne budują w tej chwili symulacje bankructwa Rosji i wpływu tego faktu na globalne systemy finansowe. Symulacje takie przeprowadza się w ramach tak zwanych ’stress testing’ czyli testowania wymuszonego. To niezwykle ważne symulacje bo w ich oparciu banki kalkulują tak zwaną rezerwę kapitałową która jest jednym z fundamentalnych elementów planowania tzw. ’cash flows’ czyli przepływu kapitałów. Te regulacje nakładane są na banki mandatoryjnie. Nie trzeba dodawać, że bankructwo Rosji może doprowadzić do poważnych zaburzeń całego globalnego systemu finansowego.

Nie podzielam opinii dr. Jacka Bartosiaka z think-tanku Strategy and Future ktory wielokrotnie twierdzil, że wojna na Ukrainie to w

rzeczywistości wojna strukturalna między Rosją a Stanami Zjednoczonymi o dominację w Europie. Nie rozumiem pojęcia wojna strukturalna. W poczatkowej fazie, ta wojna byla częścią imperialnej polityki Rosji raczej i próby odbudowy rosyjskiego imperium. W chwili obecnej, jest to wojna o przetrwanie Rosji i dominację waluty. Warto bowiem zaznaczyć, że wszystkie transakcje finansowe o znaczeniu strategicznym dokonywane są od lat w dolarach. Co więcej, system przepływu pieniądza kontrolowany jest w całości przez amerykańskie banki. Libijski dyktator M. Khadaffi zapłacił życiem nie dlatego że Arabską Wiosnę wywołało niezadowolenie z warunków życia mieszkańców Tunezji w grudniu 2010.

Dyktatora obalono wtedy, gdy zakwestionował rozliczenia za ropę naftową w amerykańskiej walucie. Dlaczego warto o tym wiedzieć? Dlatego, że wojna na Ukrainie jest w rzeczywistości częścią wojny prowadzonej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Amerykanie zdają sobie z tego sprawę dlatego nie zawachali się wesprzec silnie wschodniej flanki NATO. Nie jest to wojna kinetyczna miedzy mocarstwami ale warto pamiętać, że jedynym czynnikiem zdolnym powstrzymać, choć tylko na pewien czas, jest zdolność Chin do powstrzymania bankructwa Rosji przez wykupywanie jej aktywów, firm, w tym takich jak Gazprom, bogactw naturalnych i elementów infrastruktury kraju. Niewielu analitykow zdaje sobie z tego sprawę. Co to oznacza w praktyce? Wydaje się, że może to być kroplówką w morzu potrzeb Rosji, ale zdolną powstrzymać upadek na jakis czas rosyjskiego imperium. Nie trzeba dodawać, że czynnikiem kluczowym będzie tu wprowadzenie do obiegu alternatywnej do dolara waluty rozliczeniowej. Chinom właśnie na tym zależy najbardziej.


Zdumiewa fakt, że nie ma w krajach Europy Zachodniej dostatecznego zrozumienia zagrożenia jakie niesie w tych krajach uzależnienie się od rosyjskich kopalin. Czy arogancja niemieckich elit jest tak daleka, że imperialne zakusy Niemiec są dla niej ważniejsze niż bezpośrednie zagrożenie wynikające z braku źródeł energii? Nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale warto by nasze elity wzięły pod uwagę znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Niemiec i to już w najbliższych miesiącach.


Wracając do rynków finansowych, 8 marca dyrektor Banku Centralnego Rosji, Elwira Nabielina oświadczyła, że „Rosjanie nie mają już kontroli nad własną walutą ani nad gospodarką. Obecnie jedyne co możemy zrobić to przyglądać się na postępujący kryzys„. Europejski Bank Centralny przewiduje, że rubel w dalszym ciągu będzie tracił na wartości. Według fachowców tego banku za kilkanaście dni rubel może kosztować połowę tego co dzisiaj.

Lider Chin Xi Jinping wydaje się prowadzić politykę zarabiania na konflikcie raczej niż jego powstrzymania pomimo oficjalnych już sugestii w stosunku do Putina, by ten rozpoczął negocjacje. Jeśli zrealizuje się nakreślony powyżej plan powstrzymania przez Chiny bankructwa Federacji Rosyjskiej, stanie się oczywiste, że Rosja będzie krajem całkowicie zależnym od tego mocarstwa.

W odpowiedzi na sankcje USA, Putin oznajmił wprowadzenie embarga na sprzedaż niklu, palladu i innych metali, w tym kopalin strategicznych. Uczynił to dzisiaj na mocy dekretu o specjalnych środkach ekononicznych w zagranicznej działalności gospodarczej o czym poinformował dyrektor departamentu współpracy gospodarczej rosyjskiego MSZ Dymitrij Bryczewski, doniosła rosyjską agencja RIA. Putin rujnuje kraj w czasie, gdy Zachód zadeklarował w odpowiedzi, że wprowadzi politykę uniezależniania się od kopalin Rosji. Na ile zapewnienia te są realne przekonamy się za kilka dni – niewątpliwie kluczowym będzie tu czynnik ukraiński i zdolność Ukrainy do zatrzymania ofensywy Rosjan.

Rosja straszy zawieszeniem dostaw gazu ziemnego do Europy wskazując, ustami rzecznika Gazpromu Sergieja Kuprianowa, że zamówienia na gaz ziemny z Rosji gwałtownie wzrosły w ostatnich dnia. Rok temu, w styczniu 2021 roku zakończyłem projekt zbudowania systemu do projektowania zapotrzebowania na gaz ziemny dla firmy Shell w Londynie. Mój zespół w całości zajmował się zbudowaniem algorytmu przewidującego zapotrzebowanie na gaz w oparciu o rozkład temperatur i wiatru w Europie. Pracowaliśmy wyłącznie dla maklerów giełdowych firmy Shell zajmujących się sprzedażą gazu ziemnego. Dziś wiem, że zespół ten zajmuje się w całości zmaksymalizowaniem rezerw gazu ziemnego dla Wielkiej Brytanii w oparciu o istniejącą infrastrukturę magazynową. Jest to więc próba zbudowania maksymalnie możliwych rezerw gazu a nie jego nagłego wzrostu wynikającego z warunków pogodowych. Oświadczenie rzecznika Gazpromu przyniesie dodatkową niestabilność na rynkach energetycznych i gwałtowne poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. A kontrakty w tym sektorze podpisuje się na długi czas o czym przekonał nas były premier Waldemar Pawlak podpisując wiele lat temu w imieniu polskiego rządu umowę z Gazpromem. Zamknięcie dopływu gazu rurociągami Nord-Stream 1 i Jamalskim przyspieszy tylko bankructwo imperium.

Europa zużywa ok. 500 mld. metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, z tego 40% pochodzi z Rosji. Podobnie rzecz się ma z ropą naftową – Europa zużywa ok. 500 mln ton ropy naftowej z czego 30% pochodzi z Rosji. Przebudowa infrastruktury energetycznej Europy by zaadaptować się do nowej sytuacji w tak krótkim czasie jest niemożliwa co oznacza, że jesteśmy świadkami poważnego kryzysu energetycznego który z pewnością będzie się potęgował z każdym dniem. To cena, która Europa zapłaci za niewątpliwy już upadek imperium.

Gdy 15 lutego pisałem o konieczności ucięcia spekulacji i oczekiwania na pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę, a także gdy 1 marca pisałem, że strategia wojenna Rosji będzie strategią spalonej ziemi, bo wojska rosyjskie nie podbiją Ukrainy, opierałem swoje konkluzje na niezdolności ekonomicznej Rosji do prowadzenia wojny. Nieoceniony dr. Jerzy Targalski, którego poznałem w 1984 roku w Biurze Koordynacyjnym Solidarności w Paryżu, nauczył mnie myśleć o Rosji jako o kraju upadłym. Dziś, przepowiednie Targalskiego sprawdzają się. Jesteśmy świadkami upadku imperium. Nie przyszło mi tylko do głowy, że Ukraina będzie czynnikiem sprawczym tego upadku.


Jarosław Jack Malik – Absolwent Politechniki Warszawskiej, York University w Toronto oraz University of East London, UK. Z zawodu informatyk. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy informacji, algorytmów i sztucznej inteligencji oraz nauczania maszynowego. Jako informatyk pracował na Wall Street, giełdach w Londynie i Frankfurcie. W latach 80. niezależny wydawca i działacz podziemia. Założyciel Skarżyskiej Oficyny Wydawniczej – SOWA. Był dziennikarzem Solidarności przy obradach Okrągłego Stołu. Hobby to geopolityka, media i niezależne dziennikarstwo. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzydziestu latach emigracji w Toronto powrócił do Polski. Pochodzi że Skarżyska-Kamiennej, Świętokrzyskie.


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.