Podwójne Święta w środku Europy


Dla Polaków to trzecia Wielkanoc, kiedy normalność staje się celem a nie tylko elementem życzeń. Już dwie poprzednie upłynęły pod znakiem pandemii chociaż staraliśmy się świętować jak należy. To zarazem Święta podwójne: dla ponad 2,75 mln naszych nowych sąsiadów, którym udzieliliśmy nie tylko schronienia, ale i gościny, Wielkanoc przypada w tydzień później, niż dla nas. Pozostaje jednak wspólna.

 

Znaleźliśmy się nagle w środku Europy, w wirze wydarzeń, które jeszcze parę lat temu wydawały się zarezerwowane dla klimatu historycznych książek i filmów. To u nas rozwinęła się wielka humanitarna akcja. Związana z exodusem największym od czasu masowych przesiedleń ludności zaraz po II wojnie światowej, którym podlegali wtedy Polacy z Wilna czy Lwowa, zasiedlający odzyskane ziemie zachodnie i północne. 

 

Rozstrzygnęły teraz o tym wcale nie porozumienia polityków zawierane w zaciszu gabinetów ani postanowienia speców od logistyki, planujących przy nowoczesnych komputerach zmasowane działania.

 

Wola zwyczajnych Polaków, ich empatia i współczucie okazane ofiarom wojny, zwłaszcza dzieciom ukraińskim sprawiają, że mamy 2,75 mln nowych sąsiadów. Zgodnie ze staropolską zasadą gościnności. W czas Wielkiejnocy słowa „gość w dom, Bóg w dom” brzmią szczególnie dobitnie.

 

Nie znajdujemy się na rubieżach Europy, nie stajemy jej przedmurzem. Świadczą o tym napływające ze Wschodu masy Ukraińców, wygnaniem z własnych mieszkań i domów płacących za zamiar układania sobie życia wbrew imperialnemu dyktatowi. W tym wyboru wspólnoty, do której pragną przynależeć. To u nas bije serce Europy. I wspólnoty atlantyckiej. Nie w przepastnych gabinetach eurokratów, kuglujących jak najmniej wydać na potrzebujących, ani w natowskich sztabach dowodzenia, gdzie zamiast troski panuje niepokój wobec kolejnej uchodźczej nawały. I rozpatrywanie sumy ludzkich dramatów w karygodnych kategoriach groźby „katastrofy humanitarnej”. Na razie, przynajmniej w sferze myśli i woli, uwiądu decyzji i braku współdziałania, spotkała ona syty Zachód. U nas bowiem objawiły się reakcje, o których wypada mówić w czas wielkanocny, gdy refleksja nasza zwraca się ku temu, co ważniejsze od doraźnych lęków. Wspólnota Polaków pozostaje faktem, jak w trudnym czasie stanu wojennego, gdy przed 40 laty pomagaliśmy sobie nawzajem w uzupełnianiu niedoborów, czy w dobie powodzi stulecia, kiedy to przed ćwierćwieczem wspieraliśmy masowo nią poszkodowanych. Społeczeństwo znów okazało się mocniejsze i uczciwsze od państwa, wobec wyzwań nieruchawego i zbiurokratyzowanego.

 

Nasi goście liczyć mogą na ofiarność zwyczajnych ludzi, wspólnot rodzinnych, sąsiedzkich i parafialnych, samorządów oraz ośrodków charytatywnych. Ludzki wymiar wydarzeń, zapoczątkowanych o świcie 24 lutego przez rosyjską akcję militarną pozostaje dla Polaków najważniejszy. Nie jesteśmy w stanie Ukrainy obronić, skoro nie potrafią tego od dwóch miesięcy najpotężniejsze zachodnie mocarstwa. Potrafimy za to służyć jej mieszkańcom wszelką możliwą pomocą, gdy jej u nas szukają. Gościnne przyjęcie Ukraińców w polskich mieszkaniach i salach katechetycznych, halach targowych i ośrodkach wczasowych, wszędzie gdzie tylko da się pomieszczenie tak przerobić, by posłużyło za wygodny nocleg i tymczasowy choćby dom – to zarazem wyrzut sumienia dla reszty zachodniego świata. Wciąż bowiem pomimo gromkich słów o pomocy i relokacji nie otrzymaliśmy na wsparcie uchodźców nawet centa. To wprawdzie wciąż nasz problem, ale nie nasz wstyd. 

 

Podobnie niech wstydzą się wysocy urzędnicy amerykańscy obłudnie prostujący, jakoby Joe Biden nie uznawał zbrodni agresora na Ukrainie za ludobójstwo ani nie sugerował, że najlepszym zakończeniem konfliktu stałoby się odsunięcie jego sprawcy Władimira Putina od władzy. Przecież wszyscy słyszeliśmy, co w najmocniej dotkniętej poprzednią europejską wojną Warszawie powiedział przywódca wolnego świata. Pozostaje tylko czekać… nie na efekty prac samozwańczych tłumaczy, lecz na to, aż za tymi słowami pójdą działania.


Łukasz Perzyna – dziennikarz PNP 24.PL, „Opinii” oraz „Samorządności” i portalu wio.waw.pl.  Autor filmu o Aleksandrze Kwaśniewskim (emisja TVP1 w 2006 r.) oraz jedenastu książek o polityce i historii najnowszej, w tym biografii Andrzeja Ostoi-Owsianego. Pracował dla wydawanej poza cenzurą prasy KPN („Orzeł Biały”) i Regionu

Świętokrzyskiego Solidarności („Nurt”, „Ulotka Świętokrzyska”), a w nowej Polsce w „Obserwatorze” i „Wiadomościach TVP” oraz „Gazecie Wyborczej”, „Obserwatorze Codziennym”, „Sztandarze”, „Życiu” i kwartalniku „InGreen”. Absolwent warszawskiego Liceum Batorego i polonistyki UW, studiował również dziennikarstwo.


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Email

kontakt@gruszka.com


Telefon

+48 512 239 167


Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.

Zastrzeżenie Dotyczące Strony Internetowej

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Grupę Medialną Gruszka i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz otworzyć linki do innych witryn, które nie są pod kontrolą Grupy Medialnej Gruszka. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże Grupa Medialna Gruszka nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu z powodu problemów technicznych.