Lista obecności w polskiej polityce została uzupełniona o przedstawicieli środowisk, zamierzających reprezentować klasę średnią. Ekonomista Dariusz Grabowski ogłosił powołanie Ruchu Naprawy Polski. Ofertę adresuje do przedsiębiorców, rolników i wolnych zawodów ..Czytaj więcej ..

W wyborach 4 czerwca 1989 r. Polacy zagłosowali na kandydatów Solidarności ale nie terapię szokową Leszka Balcerowicza: za sprawy gospodarki w Komitecie Obywatelskim odpowiadał wtedy jeszcze nie pozbawiony wrażliwości społecznej prof. Witold Trzeciakowski. Zaś przyszły wicepremier pozostawał znanym tylko środowiskowo ekonomistą. Kluczowa okazała się zupełnie inna postać.Czytaj więcej ..

Kryzys, wywołany niefortunną wypowiedzią rzecznika polskiego MSZ i całkowicie już bezmyślną reakcja ambasadora Ukrainy w Polsce jest zapowiedzią możliwości poważnego pogorszenia się stosunków między Polską a Ukrainą. A raczej stosunku Polaków do Ukrainy i jej imigrantów w Polsce. Czytaj więcej ..

Proponowane przez rząd zmiany zapisów w konstytucji spowodowałyby całkowite usunięcie ochrony elementarnej wartości w naszym kręgu cywilizacyjnym, jaką jest własność. Całkowitą likwidację bezpieczeństwa gromadzenia majątku, inwestowania, budowania przedsiębiorstw ..Czytaj więcej ..