Czym się różni tablica Mendelejewa w wersji podawanej przez polityków i kanonicznej, odkrytej przez XIX-wiecznego chemika? Ta pierwsza zawiera wyłącznie trucizny. Ta druga – całe bogactwo świata. Czytaj więcej ..

Polityka, zamiast łagodzić zachowania przedstawicieli zawodów zaufania publicznego – jeszcze je dodatkowo brutalizuje. Chociaż przed wiekami Arystoteles właśnie politykę określił mianem działalności dla wspólnego dobra.Czytaj więcej ..

Katarzyna Suchańska jest adwokatem, absolwentką prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jest także radną Miasta Kielce i przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce. Spotkaliśmy ją na konwencji nowo powstałej partii, Bezpartyjni Samorządowcy.Czytaj więcej ..