Skip to content

Kieleccy Patrioci

Autor

  • Kieleccy Patrioci

    Zrzeszenie osób zainteresowanych polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą, ekonomiczną oraz rozwojem miasta kielce i kraju. Cele stowarzyszenia to: 1. Kształtowanie patriotycznej postawy zgodnej z tradycjami narodu Polskiego. 2. Promowanie przywiązania do państwa, jego historii, tradycji narodowych, kultury Polskiej. 3. Organizowanie zbiórek o charakterze charytatywnym, skierowanych na potrzeby lokalnej społeczności. 4. Pozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków stowarzyszenia. 5. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach patriotycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem bogatej tradycji działań oddziałów na terenach kielecczyzny. 6. Działania na na rzecz niepodległości rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania. 7. Krzewienie ducha patriotyzmu w oparciu o wartości takie jak: bóg, honor. Ojczyzna. 8. Dążenie do popularyzacji strzelectwa, podstaw bezpiecznego używania broni oraz obrony cywilnej, w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

    View all posts