Skip to content

Tomasz Kwiatkowski

Autor

  • Tomasz Kwiatkowski

    Szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy powołany na stanowisko 11.04.1995. Adwokat po studiach prawniczych w Warszawie, aplikacji sędziowskiej w Szczecinie i aplikacji adwokackiej w Warszawie. Rozległa praktyka adwokacka (precedensowe procesy cywilne, najpoważniejsze procesy karne). Działacz NSZZ Solidarność regionu Mazowsze, doradca Seweryna Jaworskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego działacz podziemia, związany z ruchem wydawniczym "Przedświt". Po czerwcu 1989 doradca NSZZ Rolnikow Indywidualnych. W 1991 roku dyrektor generalny w Komitecie d/s Radia i Telewizji. 26.09.1994 powołany przez Prezydenta RP w skład KRRiTV. Zdymisjonowany w sierpniu 1995 roku na tle permanentnego konfliktu z Mieczysławem Wachowskim i różnic z Prezydentem w kwestii prowadzenia kampanii wyborczej. W 1997 roku powołany przez Ministra E. Wąsacza do Rady Nadzorczej "Zelmer" i SA "Polskie radio", a przez Minister Wnuk - Nazarową do Komisji Prawa Autorskiego.

    View all posts