Poddanie się lewicowej, neo-marksistowskiej ideologii multi-kulti prowadzi w ślepą uliczkę nieszczęść, przemocy, przestępczości,. Ale całkowite zamknięcie granic jest dziś trudne, a poza tym – przy naszej demografii – szybko „siadłaby” gospodarka. Jednak nie łudźmy się, że imigranci uratują naszą gospodarkę.Czytaj więcej ..

Dziś racją stanu w Polsce jest rozwijanie gospodarcze kraju, budowanie jego niezależności surowcowej, niezależności od kapitału zagranicznego, suwerenności monetarnej, wojskowej, budowanie sojuszy z sąsiadami, polonizacja mediów..Czytaj więcej ..

Bankierzy prowadzili zażartą walkę ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej od czasu, gdy kolonie wprowadziły własną papierową walutę w połowie osiemnastego wieku. Ta walka trwała dwa wieki i pochłonęła życie kilku prezydentów amerykańskich ..Czytaj więcej ..