Do historii literatury przeszedł jako autor powieści “Weiser Dawidek”, kłopotliwej dla krytyków, bo do niczego innego niepodobnej. Do historii Polski zaś – rzucając przed bramą strajkującej stoczni pomysł niezależnej organizacji studenckiej. Czytaj więcej ..

Mołojecką sławą cieszy się w świecie futurologów Nassim Taleb, który przewidział pandemię. A także Nouriel Roubini, ostrzegający przed kryzysem Lehman Brothers, zanim wybuchł. Polskim ich odpowiednikiem okazuje się Robert Kuraszkiewicz ..Czytaj więcej ..