Abecadło z pieca spadło – taką katastrofę opisał słynny wiersz Juliana Tuwima. A może dziecinna rymowanka była pierwsza i ona poetę zainspirowała. Mniejsza o to. Nie chodzi o spór co było najpierw, kura czy jajko, w który usiłują nas wciągnąć również politycy. Lecz o to, że sami o alfabecie demokracji zapominają.Czytaj więcej ..