Katarzyna Suchańska jest adwokatem, absolwentką prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jest także radną Miasta Kielce i przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce. Spotkaliśmy ją na konwencji nowo powstałej partii, Bezpartyjni Samorządowcy.Czytaj więcej ..