Po co Polsce reparacje

historia i pamięć która łamie serce

Wielu polityków i propagandzistów poddaje w wątpliwość nasze uprawnienia do reparacji i odszkodowań. Pytają po co nam odszkodowania? Przecież RFN wypłaciła już jakieś tam miliardy polskim ofiarom eksperymentów medycznych i robotnikom przymusowym – średnio po 690 zł, a nawet nieletnim dzieciom polskim /nawet 10-12 letnim !/ zmuszonym latami do niewolniczej pracy wyasygnowały po 70-ciu latach po 1000 złotych – słownie jeden tysiąc zł.
Agresja i okupacja niemiecka i jej konsekwencje spowodowały cofnięcie Polski w rozwoju o kilka pokoleń. Ta strata wyrażona w pieniądzach to
co najmniej 15 bilionów dolarów wyliczonych na 2018 r. Część strat za które odpowiadają Niemcy, twórca metody dochodowej szacowania strat prof. Ryszard Domański z SGH określił na ponad 10 bilionów dolarów!
 
Gdyby nie wojna to już w 1950 r. mielibyśmy więcej ludności niż Francja. Przed wojną nasz PKB był o 50% wyższy niż Hiszpanii, ale wychodziliśmy z komuny, w który nas wpędzili Niemcy pospołu z tzw. Aliantami z PKB 2,5 razy gorszym od wspomnianej Hiszpanii. Te cyfry wskazują w jakiej przepaści cywilizacyjnej i pokoleniowej znalazła się Polska po zakończeniu wojny.
Wykład o rewizjoniźmie, reparacjach i odszkodowaniach dla Polski i polskich ofiar od Niemiec pn. "Niemiecki naziland" z dnia 30 marca 2023 r. we Wrocławiu w Złotej Sali dla środowisk konserwatywnych.

Odpowiedzieć na tytułowe pytanie “Po co nam odszkodowania” jest oczywista: aby choć w części zasypać przepaść jaką w naszym rozwoju spowodowała wojna i jej konsekwencje. Każdy z nas miałby całkiem inny start, Warszawa byłaby piękna bez pałacu im. Józefa Stalina, nikt nie wiedziałby co to jest syndrom drugiego pokolenia wojennego, nie zginęłoby 2 mln dzieci, a znacznie więcej nie byłoby sierotami itd.

Niemal każda polska rodzina poniosła jakieś straty osobowe czy majątkowe.

Ja np. jako dziecko miałbym pewnie oboje rodziców i zapewniony stabilny rozwój. Może odziedziczyłbym po rodzicach ich mały biznes, całkiem sporą kamienicę i spokojną egzystencję. Ale tak nie dane mi było i wielu Polakom żyć.

Źródło: Broszura "Pamięci Ofiar Zbrodni Niemieckich" wydana przez autora
Ktoś inny nie byłby sierotą całkowitym tułającym się po różnych sierocińcach, wygłodzony, przemarznięty i pozbawiony ciepła rodzinnego. Te tragiczne doświadczenia kształtowały życie psychiczne
milionów Ofiar i ich Rodzin również dziesiątki lat po tej traumie wojennej. Gdyby nie wojna wywołana przez Niemców bylibyśmy dziś innym społeczeństwem z pewnością zasobniejszym, z naturalnymi elitami i oczywistą racją stanu. 
Wiedzielibyśmy kto jest naszym przyjacielem, a kto agenturą i zdrajcą sprawy narodowej.

Polakom potrzebne są odszkodowania cywilne od RFN dla konkretnych osób i rodzin. W naszej sytuacji mniej ważne są reparacje /o które trzeba się starać/, które i tak “zagospodaruje” rząd, a obywatele z tego wiele nie zobaczą. Wypłata nawet 20-30% należnych nam kwot w ramach odszkodowań cywilnych może zmienić sytuację setek tysięcy rodzin. Aby nie być gołosłownym moje szacunki za 5 lat tylko prac niewolniczych mego Ojca roszczenie opiewa na kilka milionów złotych. A gdzie katorga Auschwitz, kradzież majątku, utrata zdrowia i szybka śmierć, sieroctwo moje i brata ? To wszystko w bezdusznym kapitaliźmie jaki nam zafundowano można przeliczyć na finanse i Niemcy o tym dobrze wiedzą.

I ważna uwaga dla wielu: mówi się o wielkiej kwocie w raporcie posła Mularczyka, która wg mnie stanowi zaledwie ok. 10-15% należnych nam sum i że to zrujnuje budżet niemiecki /sic/, a te 6 bilionów zł to jest niespełna 1/3 oszczędności obywateli  i niemieckich zgromadzonych  a prywatnych kontach. To nie zabije jak niektórzy nam wmawiają gospodarki niemieckiej, a długi trzeba spłacać.
 

W załączeniu tekstu znajduje sie broszura jaką wydałem i doręczyłem wszystkim posłom do Sejmu, europosłom w Brukseli i deputowanym do Bundestagu oraz politykom, redakcjom gazet i tv na całym świecie. Musimy się przeciwstawić panującemu rewizjonizmowi historycznemu. Historia i pamięć o hańbie XX wieku nie może ulegać politycznym modom. Polska i nasz Naród zostały 

Źródło: Broszura "Pamięci Ofiar Zbrodni Niemieckich" wydana przez autora

całkowicie zrujnowane i cofnięte w rozwoju o pokolenia i jak do tej pory nie uzyskaliśmy należnego zadośćuczynienia od katów i ich potomków pouczających nas ciągle o praworządności.

Musimy wspólnie podnosić w publicznym dyskursie kwestię odszkodowań cywilnych dla ofiar II WŚ, a także dla rodzin ofiar. Roszczenia te się nie przedawniają i są dziedziczone. Zapewne wśród Państwa Rodzin i znajomych jest wiele osób uprawnionych do odszkodowania od państwa niemieckiego tylko o tym nie wiedzą. Niestety Sąd Najwyższy postanowieniem z 2010 r. uznał, że RFN przysługuje jakoby “immunitet sądowy” i na tej podstawie Sądy Okręgowe odrzucają pozwy jakie składamy w imieniu ofiar i ich rodzin. A prawo do sprawiedliwego sądu jest zawarowane w różnych konwencjach o ochronie praw człowieka i obywatela o Konstytucji nie wspominając. Wspomniane postanowienie Sądu Najwyższego to jawne pozbawianie obywateli ich podstawowego prawa. Natomiast włoskie sądy prowadzą obecnie ponad 20 spraw zbiorowych przeciwko RFN za zbrodnie wojenne i zasądzają odszkodowania i nie przejmują się protestami RFN.

Kwestia świadomości Ofiar, a zwłaszcza rodzin ofiar o przysługujących im uprawnieniach wynikających ze zbrodni wojennych i przeciw ludzkości spowodowanych przez państwo niemieckie jest dziś bardzo ważna, a niestety właściwie żadna. Nasze państwo już dwukrotnie ustami rządu komunistycznego, ale i wolnej jakoby Polski zapewniło rząd RFN o niepopieraniu indywidualnych roszczeń obywateli polskich przeciwko państwu niemieckiemu co jest najwyższego stopnia skandalem, a może i zdradą stanu czego m.inn. wyrazem jest wspomniane wyżej stanowisko polskiego Sądu Najwyższego. Dlatego organizuję i biorę udział w spotkaniach informujących o skali zbrodni na naszym Narodzie oraz o stanie prawnym nieprzedawnialnych uprawnień Ofiar i ich następców prawnych do czego zachęcam również Państwa.

Wsparcie działań uświadamiających skalę zbrodni na naszym Narodzie jest dzisiaj sprawą pierwszoplanową.

[1] Link do wykladu autora tekstu pod tytulem Niemiecki naziland.
[2] Link do kanalu autora tekstu na YouTube 

[3] Broszura na temat zbrodni niemieckich popełnionych na Polakach w czasie II wojny światowej – “Pamięci Ofiar Zbrodni Niemieckich” (linki poniżej)

Udostepnij na Facebook
Dodaj na Twitter
Zbrodnia bez kary

Zbrodnia na naszym Narodzie jak do tej pory nie została w żaden sposób naprawiona. Po wielu dziesiątkach lat przedstawiciele Niemiec zdobyli się zaledwie na kilka słów przeprosin i zastrzegali, że dziś nie mogą tych krzywd w żaden sposób naprawić.Czytaj więcej ..

Pisanie historii po sąsiedzku

To Polacy dysząc nienawiścią oddali połowę swego kraju, aby wejść w posiadanie o połowę mniejszego, kompletnie zrujnowanego i ograbionego terytorium, aby być bliżej okropnego Berlina. Całe zło to ten “wersalski bękart” jak to uprzejmie zwykli nazywać odrodzoną po 123 latach zaborów Polskę.Czytaj więcej ..

© 2023 Copyright: Grupa Medialna Gruszka

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments