W Parlamencie Europejskim trwają coraz bardziej intensywne prace nad zmianą traktatów unijnych. W wyniku tych zmian, Polska straci prawo do suwerennych decyzji państwa w sprawach polityki zagranicznej, obronnej, i innych.Czytaj więcej ..